Kancelaria notarialna w Kaliszu

dokumenty

Dokumenty

Wszystkie dokumenty wymagane do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Kancelarii przed umówionym terminem jej dokonania w oryginale ewentualnie przesłane drogą mailową, celem sprawdzenia czy w danym przypadku są wystarczające do sporządzenia aktu notarialnego lub dokonania konkretnej czynności notarialnej.

Wcześniejsza weryfikacja dokumentów ma na celu usprawnić obsługę jak i zagwarantować należyte zabezpieczenie praw i słusznych interesów Państwa jako stron danej czynności notarialnej.

Osoba pragnąca dokonać czynności notarialnej powinna legitymować się ważnym dowodem osobistym bądź paszportem.

Informację o niezbędnych dokumentach wymaganych do dokonania konkretnej czynności notarialnej uzyskacie Państwo w Naszej Kancelarii osobiście, telefonicznie bądź drogą mailową.