Kancelaria notarialna w Kaliszu

Opłaty

Wszelkich informacji dotyczących sporządzanych w kancelarii czynności udzielamy bezpłatnie.
Notariusz za dokonane czynności notarialne pobiera :
  • opłatę sądową stosownie do ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach w sprawach cywilnych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych stosownie do ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn stosowanie do ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • wynagrodzenie – taksę notarialną - stosownie do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, powiększoną o podatek od towarów i usług.

Wysokość taksy notarialnej uzależniona jest od rodzaju dokonywanej czynności, jak i stopnia skomplikowania danej sprawy.
W celu uzyskania informacji o kosztach konkretnej czynności prosimy o bezpośredni kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób (osobiście w jej siedzibie, telefonicznie lub drogą mailową).
Ostateczna kalkulacja wszystkich kosztów czynności notarialnej możliwa będzie po przedłożeniu wszystkich dokumentów.
oplaty